Organizace Živé knihovny je poměrně náročný proces. Je nutné bezpodmínečně splnit několik klíčových kroků, aby byl vzdělávací dopad co nejvyšší. To nejhorší, co by se Vám mohlo stát, je to, že si lidé všimnou, kolik energie a úsilí jste do přípravy museli vložit – znamená to totiž, že jste organizace zcela nezvládli.

To nejcennější na Živé knihovně jsou Vaše knihy. Nic, co děláte, nesmí negativně dopadnout na jejich pohodu.

Antonín Ferdan, organizátor Živé knihovny

Co děláme v rámci školení?

Školení probíhá vždy na základě zájmu jednotlivých institucí, pedagogů či knihoven. Každý účastník získá kompletní metodiku, dokumentaci i logo a zároveň i velmi praktickou zkušenost se Živou knihovnou. Základní struktura školení:

 • Východiska a historie ŽIvé knihovny
 • Varianty nastavení
 • Identifikace témat a zdroje pro Živé knihy
 • Tým a jeho příprava
 • Práce s knihami, čtenáři a dobrovolníky/žáky
 • Já organizátor
 • Rizika a opatření
 • Financování akce

Každý účastník získá navíc tzv. TO DO karty, které obsahují jednotlivé kroky, které je potřeba udělat před, v průběhu a po akci, aby to dle naší zkušenosti dopadlo dobře.

Víkendový kurz Živé knihovny

Víkendové školení Živé knihovny
Termíny školení v roce 2020:
30. – 31. 5. 2020 / 17. – 18. 10. 2020.

Školení k Živé knihovně probíhá na základě potřeby a přání budoucích organizátorů (maximálně 2x do roka). Cílem je předání praktických nástrojů a provedení komlexním procesem přípravy a realizace aktivity s individuálním přístupem k dannému regionu, ze kterého pochází účastník.

Jedná se o praktický nácvik s následnou supervizí a podporou nejen metodickou, ale i na lidské rovině.

Cena: 2900,-/osobu (obsahuje stravu a materiál, neobsahuje ubytování)

Časový rámec:

 • zahájení vždy v sobotu od 10:00
 • ukončení vždy v neděli v 16:00
  Vzhledem k času, který je k dispozici lze očekávat intenzivní program do pozdních večerních hodin

Každý účastník si odnese nejen soubor praktických tipů, osobní zkušenost s metodou, ale i kompletní soubor dokumentů pro organizaci Živé knihovny (oslovovacím emailem pro knihy počínaje, systém výpůjček konče).