Živá knihovna (ŽK) je poměrně nová metoda neformálního vzdělávání. První provedení se uskutečnilo na hudebním festivalu v Dánsku v roce 2000. ŽK staví na jednoduchém principu: „Potkej svůj předsudek! Namísto mluvení o něm, prostě ho potkej!“ ŽK funguje naprosto stejně jako běžná knihovna – Čtenář přijde a půjčí si na určitý časový úsek knihu. Po přečtení vrátí knihu do knihovny a (pokud bude chtít) může si půjčit další. Oproti klasické knihovně jsou tu tedy pouze dva základní rozdíly:

  1. Za půjčení se nic neplatí.
  2. Knihou v ŽK jsou lidé. Knihy a čtenáři tak vchází do osobního dialogu. Knihy a čtenáři tak vchází do osobního dialogu.

JAK TO FUNGUJE?
Funguje to totožně jako běžná knihovna. Čtenář přijde do Živé knihovny, kde se ho ujme knihovník. Nabídne čtenáři katalog s anotacemi knih, které jsou dostupné, seznámí ho s pravidly a zaregistruje. Čtenář si vybere knížku podle krátké anotace. U knihovníka zjistí, zda je možné si knížku zapůjčit. A pokud kniha není zrovna čtena někým jiným, tak ho k ní knihovník uvede. „Čtení“ trvá 20-30 minut. Na úvod se kniha čtenáři krátce představí a následuje prostor pro otázky a vlastní rozhovor. Pokud jsou otázky zodpovězeny před uplynutím výpůjční doby, je možné se rozloučit, knihu vrátit a vypůjčit si u knihovníka jinou. Naopak je možné knihovníka poprosit o prodloužení výpůjčky, ale pozor, aby na knihu již nebyla rezervace.

ZÁKLADNÍ PRAVIDLA

  1. Vypůjčení knihy je zdarma.
  2. Knihu si může vypůjčit jen registrovaný čtenář.
  3. Čtenář je povinen po uplynutí výpůjční lhůty vrátit knihu ve stejném stavu, v jakém si ji půjčil.
  4. Čtenář se chová ke knize s respektem a úctou.
, Živá knihovna, 03/2019 v Liberci

Online školení

KANBAN karty

Komix o metodě