Pokud se pozorně podíváte na to, co si odnáší pedagog a žáci ze Živé knihovny (Hlavní strana), je zřejmé, že osobnost Živé knihy je klíčová pro kvalitní vzdělávací obsah. K tomu je samozřejmě potřeba i správně identifikovat témata, přípravit knihu i čtenáře a v neposlední řadě nezapomenout na to, že o knihu je třeba pečovat. To poslední, co je pro tuto metodu dobré, je mediální kampaň alá cirkus.

Kdo je Živá kniha?

Je to osoba, která určitým způsobem reprezentuje skupinu lidí, kteří jsou obvykle spojeni s předsudkem a stereotypem, a kteří jsou často oběťmi diskriminace či sociálního vyloučení.

Kniha je půjčována na určitou dobu čtenářům, kteří podpisem potvrdí závazná pravidla pro vypůjčení knihy.

Proces s knihou před samou akcí:

  • poznání se navzájem,hlubší uvedení do metodologie,
  • hledání osobního příběhu a vytváření titulu;
  • sestavení pravidel pro čtenáře,
  • risk management.

Naše Živé knihy

Možná byste čekali, že na Vás vychrlíme příběhy našich knih a Vy se jimi budete moci probrat. To ale nikdy neuděláme. Je zde několik důvodů:

  • Živá kniha je pro nás klíčová osoba, která jde s kůží na trh. Ten trh je však pouze v průběhu akce. Nikde nezveřejňujeme ani příběh, ani anotace našich knih.
  • Každá kniha je plně anonymizována. Nikdo nevystupuje pod svým jménem, pouze pod názvem knihy.
  • Kniha je jediná, kdo může předat kontakt na sebe. Nikdo z organizátorů nemůže předat kontakt na ni třetí osobě.
  • Živá knihovna není ani cirkus, ani ZOO. Lidé, kteří dobrovolně a bezplatně sdílí vlastní zkušenosti a silné příběhy, to dělají proto, že vidí smysl ve vzdělávání. Tak jako my. Každý příběh má jedinečnou hodnotu a být čtenářem v Živé knihovně je zcela mimořádná zkušenost. Pro všechny zúčastněné.