Být organizátorem Živé knihovny je závazek, poslání a obrovská přidaná hodnota pro všechny, které do Živé knihovny zapojíte. Nejsme jediní, kteří s metodou pracují a mají ji rádi. Určitě se vyplatí sledovat organizaci OPIM, Nesehnutí a další, kteří dodržují základní principy metody.

Antonín Ferdan, organizátor Živé knihovny

Živá knihovna se v průběhu svého vývoje značně mění a adaptuje se na místní potřeby i na vývoj společnosti s ohledem na požadovaná témata. V rámci naší dlouholeté zkušenosti se Živou knihovou jsme vyzkoušeli řadu různých nastavení, různá témata, různé cílové skupiny a místa, kde jsme knihovnu realizovali. I během tohoto objevování jsme však vždy dodržovali základní principy této metody. Jelikož jsme pedagogové (formální i neformální), metodu jsme více zaměřili na vzdělávání.

Pokud chcete, nebo teprve plánujete organizovat Živou knihovnu ve svém městě/instituci/škole/firmě, je nutné si uvědomit, že se jedná o chráněnou značku. Chráněna není z toho důvodu, aby z toho plynuly peníze z licence, ale aby mohl být nastaven alespoň částečně standard kvality.

Základní podmínky pro možnost použití názvu Živá knihovna:

Vzdělávací obsah
Každá vzdělávací metoda má svá pravidla. Nejedná se o besedu, nejedná se o vyprávění přběhu. Jedná se o dialog, a ten vyžaduje dostatek přípravy s knihou i čtenářem.
Bezplatná akce pro účastníky
Nikdo v rámci Živé knihovny není placen pro účast na metodě. Je důležité tento faktor udržet, aby se to celé nezvhrlo v placené besedy, kdy se jede na ,,výkon“.
Intimní dialog
Maximální počet čtenářů na jedno čtení jsou 3 osoby, které s tím souhlasí a přejí si být spolu. U komplikovanějších knih a témat je maximální počet snížen. Pokud je více čtenářů, nedá se už hovořit o Živé knihovně, ale spíše besedě.
V případě, že si nejste jistí, vždy se nám můžete ozvat a zjistit, zda Vaše aktivita je skutečně Živou knihovnou. V případě, že budete narušovat základní principy Živé knihovny, nebudete moci nadále s tímto názvem operovat, případně se vystavíte sankci.