PROJEKT, DO KTERÉHO JSME SE PUSTILI! Chcete v tom být s námi? Chceme vyvinout metodu postavenou na Živé knihovně, World Café, Open Space Technology a TEDex, aby byla co nejsnadněji realizovatelná i v dalších organizacích a institucích. Chceme využít to skvělé, co na Živé knihovně funguje, a usnadnit to složité, co brání ostatním v tom, aby ji realizovali. Chceme ještě zlepšit to, co se děje u čtenářů před akcí a po akci. To jsou výzvy, které před námi stojí.

SolidARTbrary ( Solidarity through art and human library) je projekt financovaný programem Erasmus+ Vzdělávaní dospělých. Projekt cílí na podporu tolerance, solidarity a sociální inkluze skrze rozvoj kompetencí vzdělavatelů, multiplikátorů a tvůrců ,,vzorců chování a jednání“ v oblasti vzdělávání dospělých.

Tohoto cíle chceme dosáhnout naplněním následujících specifických cílů:

 1. Zkvalitnění a zlepšení metody Živé knihovny skrze implementaci rozvoje mediálních dovedností, principů orální historie a umělecké exprese.
 2. Zvýšení kvality celoživotního učení skrze vyvinutí nové kvalitní metodiky vzdělávání s využití KANBAN schématu.
 3. Vytvoření digitální podoby metodiky dostupné pro všechny zájemce z řad vzdělavatelů se zkrácením doby přípravy pro realizaci.
 4. Zvýšení kompetencí primární cílové skupiny s ohledem na uchopení komplexních a složitých sociálních témat ve společnosti.
 5. Zvýšení kapacity a expertízy NNO skrze přenositelnou metodologii využitelnou po celém světě.
 6. Posílení spolupráce mezi lokálními partnery skrze lokální multiplikační aktivity.

Projekt v číslech:

 • 18 měsíců spolupráce mezi 3 partnery (ČR, PL, SLO)
 • Zapojení 30 Živých knih
 • Minimálně 3 klíčoví lokální partneři
 • 1 nová metodika vzdělávání
 • 100 osob na závěrečné konferenci
 • 4 projektová setkání

Pokud se chcete do našeho projektu zapojit, budeme velmi rádi. Zcela šťastní budeme zejména tehdy, kdy:

 • jste sami zorganizovali Živou knihovnu a napadá Vás, jak to ještě zlepšit
 • jste student/ka zvažující téma své diplomové práce
 • jste instituce, která by ráda vytvářela komunitu kolem sebe a dělal věci, které dávají velký smysl
 • jste ochotní věnovat čas něčemu, co bude zcela nové.

Projekt je spolufinancován programem Erasmus+.

Hlavní organizátor:

Partneři projektu: